Gehandicaptenparkeerplaats

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning of werkplek. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats dient de aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

  • De aanvrager dient ingeschreven te zijn als inwoner van de gemeente.
  • De aanvrager verplaatst zich zelfstandig in een door haar-/hemzelf bestuurd eigen motorvoertuig op meer dan twee wielen.
  • De aanvrager beschikt over een geldig rijbewijs.
  • De aanvrager voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals beschreven in artikel 1 lid 1 onder a van de landelijke Regeling gehandicaptenparkeerkaart (CDJZ/WBI/2001-829).
  • De aanvrager beschikt niet over parkeerruimte op eigen terrein en kan dit ook niet op een redelijke wijze realiseren.
  • De te markeren parkeerplaats vormt geen belemmering voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer e.d., en er blijven voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor algemeen gebruik.
  • De gehandicaptenparkeerplaats is te realiseren binnen de loopafstand / verplaatsings-mogelijkheid van belanghebbende, en in ieder geval binnen een afstand van 100 meter vanaf de woning.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Algemeen

Alvorens een aanvraag wordt ingediend vindt eerst een gesprek plaats over de situatie waarin de ondersteuningsvrager verkeert en wordt er gezocht naar mogelijke oplossingen binnen het eigen clientsysteem, of mantelzorgers of anderen of dat er mogelijk voorliggende, algemene voorzieningen zijn. Indien daarna nog (deels, aanvullend) gecompenseerd moet worden, wordt een aanvraag ingediend. Een verzoek om een gesprek alsmede een eventuele aanvraag moeten worden ingediend bij de gemeente (ook voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats). Deze aanvraag kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen. De procedure van de afhandeling is, ongeacht de wijze van indiening, dezelfde.

Wilt u de aanvraag schriftelijk indienen, dan kunt u het formulier downloaden. Zie het onderdeel “Formulieren”.

U kunt de aanvraag ook meteen digitaal indienen. Wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, dan moet u zich wel legitimeren met uw DigiD-inlogcode. Lees hier meer informatie over DigiD. Verderop bij het onderdeel “Direct regelen” vindt u de link naar het digitale formulier.

Procedure

Ontvangstbevestiging

Nadat u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u van de gemeente een schriftelijke bevestiging van deze aanvraag, waarin o.a. de afhandeltermijn van 8 weken en de naam van de medewerker van het zorgloket die de aanvraag afhandelt, worden vermeld.

Behandeling van de aanvraag

De medewerker van het zorgloket neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt of u aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats. Eventueel wordt een onafhankelijke arts hierbij ingeschakeld.

Beschikking

Binnen 8 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. Bij een te verwachten overschrijding van deze afhandeltermijn wordt u tijdig een vertragingsbericht toegezonden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Alleen de kosten van een kentekenplaat die bij de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangebracht komen voor rekening van de aanvrager.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Wilt u de aanvraag om een gehandicaptenparkeerplaats schriftelijk indienen? Klik dan op onderstaande link om het formulier te downloaden.

Gemeente Aalten

Postbus 119
7120 AC Aalten
T (0543) 49 33 33
F (0543) 47 19 41
E gemeente@aalten.nl