WOZ-waarde

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van het waterschap en de belastingdienst (eigenwoningforfait). Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
 • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
 • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
 • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
 2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Deze kunt u ook via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten' opvragen en zelf afdrukken. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald. Voor 'Mijn Aalten' heeft u een DigiD-code nodig! Heeft u die niet, vraag dan het taxatieverslag schriftelijk aan via het formulier dat u vindt bij het onderdeel 'Formulieren'.
 3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
 4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet (WOZ-beschikking) bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift richt u aan de Heffingsambtenaar van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking en/of taxatieverslag. U kunt deze op verzoek alsnog toegezonden krijgen.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Gemeente Aalten

Postbus 119
7120 AC Aalten
T (0543) 49 33 33
F (0543) 47 19 41
E gemeente@aalten.nl