U heeft onlangs het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2023 ontvangen. In één oogopslag ziet u daarop wat u dit jaar aan de gemeente moet betalen voor: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing vastrecht, hondenbelasting en de afrekening van het aantal aanbiedingen of ledigingen restafval in 2022.

De verschillende onderdelen lichten we graag nog even toe.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De op uw aanslagbiljet vermelde WOZ-waarde is de waarde van de woning per 1 januari 2022. Gemiddeld is de waarde van woningen in de gemeente Aalten met 19% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het tarief voor de OZB is verlaagd. Voor een gemiddelde woning in de gemeente Aalten (WOZ-waarde € 317.000) betaalt u een OZB van € 304,-. En dat is € 5,- meer dan afgelopen jaar.

Bezwaar maken? Dat is altijd gratis

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, neem dan contact met ons op. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Informatie via WOZ-dialoog

Op de voorzijde van uw aanslagbiljet staat de QR-code WOZ-dialoog. Scan deze QR-code en u komt op een besloten gedeelte waar u vragen kunt stellen over de WOZ, een reactie kunt geven of eenvoudig bezwaar kunt maken.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift moet uiterlijk 11 april 2023 bij de gemeente binnen zijn. Ook bezwaar maken is altijd gratis.

Afvalstoffenheffing en afvoeren restafval

Het vastrecht 2023 voor de afvalstoffenheffing is ongewijzigd. Ook het tarief voor het afvoeren van restafval is ongewijzigd. U betaalt € 1,80 per huisvuilzak in de ondergronds container en € 10,80 voor het legen van een container.

Op het aanslagbiljet ziet u ook hoe vaak u het afvalpasje voor de ondergrondse container hebt gebruikt of hoe vaak uw restafvalcontainer is geleegd (voor huishoudens in het buitengebied en de kleine kernen).

Hondenbelasting

Vorig jaar heeft de gemeente besloten de hondenbelasting vanaf 2023 in vier jaar af te schaffen. Op uw aanslagbiljet ziet u, als u een of meer honden bezit, het met 25% verlaagde hondenbelastingtarief staan.

Betaling

De belastingaanslag moet uiterlijk op de laatste vervaldag zijn betaald op bankrekeningnummer NL70 BNGH 0285 1142 98. U kunt het zelf overmaken. U kunt ook betalen via automatische incasso. Uw belastingaanslag wordt dan over acht maanden gespreid (of over vier maanden als het aanslagbedrag niet hoger dan € 100,- is).

Een formulier om de gemeente te machtigen om de belastingaanslag automatisch te incasseren vindt u op www.aalten.nl/machtiging. Als u online het formulier invult, incasseren wij de aanslag 2023 automatisch van uw rekening. U profiteert dan ook gelijk van de ruimere betaaltermijnen.

Neem contact op bij betalingsproblemen

Lukt het niet om de belastingaanslag binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen u dan uitstel van betaling verlenen of een betalingsregeling met u afspreken. U voorkomt daarmee in ieder geval dat door invorderingskosten uw belastingschuld nog hoger wordt.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: (0543) 49 33 33. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag!