HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Afdeling Ruimte

Afdeling Ruimte

Leiding

Het hoofd van de afdeling Ruimte is dhr. G.J. van Vliet. Hij geeft leiding aan twee teams, die hieronder nader worden genoemd.

Teams

De afdeling bestaat uit twee teams, te weten:

 • team Openbare Ruimte
 • team Buitendienst

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de teams uitvoeren zijn gebaseerd op het programma Ruimte van de begroting.

 • Beleidsvelden Ruimtelijke Ordening
 • Beleidsvelden BOR, milieu, duurzaamheid, verkeer, groen, wegen, riolering
 • Beleidsvelden Vastgoed- en grondzaken, exploitatie gronden woningbouw en industrie
 • Bedrijvencontactfunctionaris, economische zaken en vrijetijdseconomie
 • Accommodatiebeleid
 • Beleidsvelden Erfgoedbeleid en Landschap en Natuur
 • WABO
 • Buitendienst
 • Sportaccommodaties