HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Afdeling Sociaal Domein

Afdeling Sociaal Domein

Leiding

Het hoofd van de afdeling Sociaal Domein is dhr. J.H. van der Brug. Hij geeft leiding aan twee teams, die hieronder nader genoemd worden.

Teams

De afdeling bestaat uit twee teams, te weten:

  • team Zorg
  • team Organisatie en Welzijn

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de teams uitvoeren zijn gebaseerd op het programma Sociaal Domein van de begroting.

  • Zorg en Inkomen met beleidsvelden minimabeleid en schuldhulpverlening, maatschappelijke zorg, WMO, Jeugdwet en Participatiewet
  • Beleid Sociaal Domein met beleid inkomensvoorzieningen, minimabeleid, schuldhulpverlening, maatschappelijke zorg, werkvoorzieningsschap, WMO, Participatiewet, Jongerenwerk, Jeugdwet, integratie/statushouders en gezondheidszorg
  • Beleid Welzijn en Onderwijs, met vervoer, bibliotheek, vormings- en ontwikkelingswerk, sport, kunst en cultuur, musea, onderwijs, subsidies, dierenasiel en dierenambulance, kinderopvang en sociaal cultureel werk
  • Juridische Zaken met bestuurlijke (ook grensoverschrijdende) samenwerking, juridische zaken, APV-vergunningen, evenementenvergunningen, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, weekmarkten
  • Integrale handhaving
  • Personeel en Organisatie, inclusief P&O-administraties
  • Flexpool