HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Afdeling Sociaal Domein

Afdeling Sociaal Domein

Leiding

De functie van afdelingshoofd wordt tijdelijk waargenomen door de beide andere afdelingshoofden (team Zorg door Jan Storm en team Organisatie en Welzijn door Gert-Jan van Vliet).

Teams

De afdeling bestaat uit twee teams, te weten:

  • team Zorg
  • team Organisatie en Welzijn

Werkzaamheden

De werkzaamheden die de teams uitvoeren zijn gebaseerd op het programma Sociaal Domein van de begroting.

  • Zorg en Inkomen met beleidsvelden minimabeleid en schuldhulpverlening, maatschappelijke zorg, WMO, Jeugdwet en Participatiewet
  • Beleid Sociaal Domein met beleid inkomensvoorzieningen, minimabeleid, schuldhulpverlening, maatschappelijke zorg, werkvoorzieningsschap, WMO, Participatiewet, Jongerenwerk, Jeugdwet, integratie/statushouders en gezondheidszorg
  • Beleid Welzijn en Onderwijs, met vervoer, bibliotheek, vormings- en ontwikkelingswerk, sport, kunst en cultuur, musea, onderwijs, subsidies, dierenasiel en dierenambulance, kinderopvang en sociaal cultureel werk
  • Juridische Zaken met bestuurlijke (ook grensoverschrijdende) samenwerking, juridische zaken, APV-vergunningen, evenementenvergunningen, rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid, weekmarkten
  • Integrale handhaving.