HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 24-08-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Souterrain Hofstraat 8 Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Henk Meerdink

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 8 juni 2015

Voorgesteld wordt de besluitenlijst vast te stellen.

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 8 september 2015

Voorgesteld wordt de concept-agenda vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 22 september 2015

Voorgesteld wordt de concept-agenda vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke Termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Figulus

Op verzoek van mevrouw Oort geagendeerd.

9 Geluidsmetingen horecabedrijf.

Op verzoek van mevrouw Oort geagendeerd.

Bijgevoegde documenten

10 Vergaderschema 2016

Voorgesteld wordt het vergaderschema 2016 vast te stellen.

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting