HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 15-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hofstraat 8, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 januari 2016

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 1 maart 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 15 maart 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Rapport Wisselwerking van ROB

Op verzoek van dhr Wikkerink geagendeerd.

9 Diverse ingekomen brieven

a. Op verzoek van de heer Veldhuizen is de e-mail van dhr. Hoftijzer geagendeerd.

b. SSGR heeft een bijgevoegde brief gestuurd over VN-verdrag inzake rechten van personen met    

    een beperking. Gevraagd wordt dit te bespreken in de raadsvergadering.

    De bij de brief behorende bijlagen kunt u raadplegen in  raaddigitaal.

c. Accent heeft bijgevoegde brief gestuurd over Aladon met het verzoek deze te bespreken in de

    raadsvergadering.

Punt a t/m c bespreken.

10 Bezoek Commissaris van de Koning

De CdK brengt op 7 april a.s. een bezoek aan de gemeente Aalten. Bespreken welke onderwerpen tijdens de buitengewone raadsvergadering aan de orde worden gesteld. HMV stelt voor om de raadsvergadering in één van de kulturhusen te houden.

11 Sluiting