HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 19-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Hofstraat 8, Aalten
Tijd:19:00-20:00
Voorzitter:Bert Berghoef

De agenda wordt ongeveer 4 dagen voor aanvang van de vergadering gepubliceerd.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 22 augustus 2016

5 Concept-agenda’s rondetafelgesprekken d.d. 3 en 4 oktober 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 18 oktober 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Raadsmededeling 117/2016 Beantwoording vragen VVD over incident van 18 augustus 2016

9 Concept-indeling nieuwe raadzaal

10 Bezoek Gedeputeerde Markink d.d. 8 december

11 Vervolg brief Plasterk inzake vernieuwing raadswerk

12 Sluiting