HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 14-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentekantoor Hofstraat 8 te Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 16 november 2015

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 12 janauri 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 26 januari 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Beantwoording vragen AB

Tijdens de vorige vergadering is gevraagd of de beantwoording van de Algemene Beschouwingen één dag eerder kunnen worden toegestuurd. Dus op donderdagmiddag in plaats van op vrijdagmiddag. De voorzitter heeft dit voorgelegd aan de organisatie. Hieronder is de reactie van het MT weergegeven.

MT heeft bekeken of we aan het verzoek invulling kunnen geven. Maar een dag kortere uitvoeringstijd (ofwel de beantwoording al op donderdag i.p.v. zoals nu op vrijdag) lukt ons met de huidige werkwijze niet als wij de algemene beschouwingen van de raadsfracties op maandagochtend binnen krijgen. Waarom niet?

Na binnenkomst is de maandag nodig om de ingekomen stukken te lezen, te splitsen naar programma’s, mogelijke doublures samen te voegen en uit te zetten richting de programmamanagers. Dit ook om een correcte regie te houden en het proces goed te laten verlopen. De volgende dagen zijn voor onze collega’s nodig om de beantwoording te formuleren, kort te sluiten met andere collega’s, teamcoördinator, afdelingshoofd en portefeuillehouder(s). De reacties worden nu op donderdag verzameld, integraal bekeken en in een collegevoorstel gegoten. Dit lukt organisatorisch niet in 2 dagen, daar hebben we 3 werkdagen voor nodig gezien onze ervaringen en om te zorgen voor een goede kwaliteit. Voorstel is het proces door laten gaan zoals de laatste jaren (behandeling in een extra vrijdag college), dat verloopt verder organisatorisch prima.  Daarmee voldoen we niet aan de wens van de raad, maar dat kan niet anders.