HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 25-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Souterrain Hofstraat 8 te Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Indeling nieuwe raadzaal

De heer Storm geeft een korte toelichting.

4 Voorgenomen samenwerking SKB-SZ

Aansluitend vindt het overleg met de bestuurders van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) plaats. Zij hebben nadrukkelijk aangegeven de fractievoorzitters toch nog te willen informeren over de voorgenomen samenwerking SKB-SZ. De heer B. Kleinlugtenbeld, bestuurder SKB en de heer C. van Ewijk, bestuurder van het Slingeland Ziekenhuis zijn om 20.00 uur aanwezig. De notitie “visie en meerwaarde” is opnieuw bijgevoegd.  

Bijgevoegde documenten

5 Rondvraag

6 Vaststelling besluitenlijsten vergaderingen van 21 en 29 maart 2016

7 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d.10 mei 2016

Bijgevoegde documenten

8 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 24 mei 2016

Bijgevoegde documenten

9 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting