HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 17-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentekantoor Hofstraat 8 te Aalten
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 25 april 2016

5 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 31 mei 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 14 juni 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting