HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 06-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentekantoor Hofstraat 8 Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 17 mei 2016

5 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 21 juni 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 5 juli 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting