HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 22-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Souterrain Gemeentekantoor Hofstraat Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4a Vaststelling besluitenlijst vergadering van 6 juni 2016

4b vaststelling besluitenlijst vergadering van 9 augustus 2016

5 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 6 september 2016

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 20 september 2016

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Raadsmededeling 111/2016 Beantwoording toezegging raadsvergadering d.d. 5 juli 2016 over afwezigheid gemeente Aaltenbij VNG-congres

9 Brief Minister Plasterk over actieplan versterking positie raadsleden

10 Concept vergaderschema 2017

Bijgevoegde documenten

11 Voorstel tot wijziging van de verordening op de vergadering en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad

12 Sluiting