HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 20-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 30 oktober 2017

5 Raadsmededelingen agenderen voor rtg-en

6 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 4 december 2017

Bijgevoegde documenten

7 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 19 december 2017

Bijgevoegde documenten

8 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

9 Rapport Rekenkamercommissie

10 Overzicht onderwerpen Algemene Beschouwingen

11 Procedure voorstel versterking rol raad bij sturing op GR Laborijn

Bijgevoegde documenten

12 Organiseren dagexcursie over duurzaamheid

13 Sluiting