HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 20-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:RTG-zaal gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30-20:15
Voorzitter:Arnold Gerritsen

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 23 januari 2017

5 Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 7 maart 2017

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 21 maart 2017

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Overzicht onderwerpen Algemene Beschouwingen

9 Postkastjes leeskamer

Bijgevoegde documenten

10 Concept-agenda raadsvergadering 6 maart 2017

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting