HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 17-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30-20:15
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 27 augustus 2018

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 2 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 16 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Brief inzake grondverhuur en volkstuinbeleid

9 Sluiting