HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 18-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Mevr Van Alstede

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 18 febrauri 2019

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 2 april 2019

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 16 april 2019

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Collectief Lidmaatschap Raadslid.nu

Bijgevoegde documenten

9 Burgerinitiatief

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting