HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 22-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 januari 2010.

5 Concept-agenda raadsvergadering 9 maart en 11 maart 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Lijst van openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

7 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

8 Tussentijdse evaluatie vergadersysteem.

9 Sluiting.