HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 22-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 15 maart 2010.

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 6 april 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering 20 april 2010.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van openstaande actiepunten gemeenteraad.

8 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

9 Tussentijdse evaluatie vergadersysteem.

9 Sluiting.