HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 26-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis.
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 22 maart 2010.

6 Concept-agenda raadsvergadering 25 mei 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda Rondetafelgesprekken d.d. 11 mei 2010.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

8 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

9 Toevoegen agendapunten raadsvergadering 27 april a.s.

a. Leden Internationale adviescommissie Bocholt/Aalten.
De fracties zijn gevraagd leden voor deze adviescommissie door te geven.
Omdat de adviescommissie begin mei voor het eerst bijeenkomst wordt voorgesteld de raad

in zijn vergadering 27 april voor te stellen om dit punt aan de agenda toe te voegen.
b. Ontheffing ingezetenschap (beoogd) wethouder Kok.
Voorgesteld wordt om de raad in zijn vergadering van 27 april a.s. voor te stellen om het voorstel

 inzake verlenen ontheffing van het ingezetenschap aan (beoogd) wethouder Kok aan de agenda

toe te voegen.
c. Benoemen lid en plv. lid AB Regio Achterhoek
Voorgesteld wordt om de raad in zijn vergadering van 27 april a.s. voor te stellen om het voorstel

inzake benoemen lid en plv lid AB Regio Achterhoek aan de agenda toe te voegen.

Bijgevoegde documenten

10 Inloopavonden.

Bespreken notitie van de fractie van de Progressieve Partij.

Bijgevoegde documenten

11 Brief van de heer Meerdink d.d. 6 april 2010.

12 Sluiting.