HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 17-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis raadszaal.
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 26 april 2010.

5 Concept-agenda raadsvergadering 15 juni 2010.

Bijgevoegde documenten

5 Concept-agenda Rondetafelgesprekken d.d. 1 juni 2010.

6 Lijst van openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

7 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

8 Brief van de heer Meerdink d.d. 18 april 2010.

9 Sluiting.