HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 20-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 15 november 2010.

5 Concept-agenda Rondtafelgesprekken d.d. 10 en 11 janauri 2011.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende en besluitnemende raad d.d. 25 januari 2011.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

8 Planningslijst onderwerpen RTG-vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

9 Evaluatie vergaderstructuur.

Bijgevoegde documenten

10 Voorstel tot mandateren onderdelen werkgeverschap griffie aan het seniorenconvent.

Bijgevoegde documenten

11 Planning en controle kalender 2011

Bijgevoegde documenten

12 Raadsvergadering november 2011

Bijgevoegde documenten

13 Krosenbrinkroute.

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting.