HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 17-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Zolderkamer gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vaststelling agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag.

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 20 december 2010.

5 Concept-agenda Rondtafelgesprekken d.d. 1 februari 2011.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende en besluitnemende raad d.d. 15 februari 2011.

Bijgevoegde documenten

7 Lijst openstaande actiepunten gemeenteraad.

Bijgevoegde documenten

8 Planningslijst onderwerpen RTG vergaderingen.

Bijgevoegde documenten

9 Audio en video uitzendingen raadsvergaderingen.

Bijgevoegde documenten

10 Sluiting.

 

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Aalten.