HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 06-06-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 16 mei 2011

5 Concept-agenda Ronde-tafelgesprekken d.d. 21 juni 2011

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 5 juli 2011

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Vragen Jaarstukken 2010

9 Sluiting