HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 15-08-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 6 juni 2011

5 Concept-agenda Ronde-tafelgesprekken d.d. 23 augustus 2011

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 6 september 2011

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Opzegging inhuur Notubiz

Bijgevoegde documenten

9 Gebruik audio- en/of visuelehulpmiddelen tijdens RTG-en en raadsvergaderingen.

Bijgevoegde documenten

10 Vergaderschema 2012

Bijgevoegde documenten

11 Sluiting