HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 04-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 14 mei 2012

5 Concept-agenda Rondetafelgesprekken d.d. 19 juni 2012

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 3 juli 2012

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting