HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 19-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 29 oktober 2012.

5 Concept-agenda’s Rondetafelgesprekken d.d. 4 december 2012.

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 18 decdember 2012

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda.

Bijgevoegde documenten

8 Raadsmededeling 165/2012 regeringstandpunt herindelingen.

9 Notitie vergaderruimte RTG bijeenkomsten.

Bijgevoegde documenten

10 Communicatie

11 Sluiting