HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 17-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d.19 november 2012

5 Concept-agenda’s Rondetafelgesprekken d.d. 8 janauri 2013

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 22 januari 2013

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda.

Bijgevoegde documenten

8 Planning en Control kalender 2013

Bijgevoegde documenten

9 Raadsmededeling 184/2012 stappenplan integriteit politieke ambtsdragers

10 Onderzoek Rekenkamercommissie

11 Sluiting