HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 22-04-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 18 maart 2013

5 Concept- agenda's Rondetafelgesprekken d.d. 7 mei 2013

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 21 mei 2013

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Informatieavond pilot afsluiting centrum

9 VNG jaarcongres 2013

10 Sluiting