HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 26-08-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:G. Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 10 juni 2013

5 Concept- agenda rondetafelgesprekken d.d. 2 en 3 september 2013

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 17 september 2013

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Vergaderschema 2014

Bijgevoegde documenten

9 Rekenkamercommissie

10 Sluiting