HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 12-05-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-20:00
Voorzitter:Henk Meerdink

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 14 april 2014

5 Concept- agenda rondetafelgesprekken d.d. 26 en 27 mei 2014

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 10 juni 2014

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting