HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 02-06-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Aalten
Tijd:19:30-20:00

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 12 mei 2014

5 Concept- agenda rondetafelgesprekken d.d. 24 juni 2014

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 8 juli 2014

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Indeling raadzaal

9 Voorzitter RTG

10 Notitie Verordening werkzaamheden raad

11 Advertentieruimte Aalten Vooruit

12 Sluiting