HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 25-08-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 2 juni 2014

5 Concept- agenda rondetafelgesprekken d.d. 8 en 9 september 2014

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 23 september 2014

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Notitie inzake aanschaf Ipad

Bijgevoegde documenten

9 Vergaderschema 2015

Bijgevoegde documenten

10 Einddtijd raadsvergaderingen

11 Stand van zaken Malle Babbel

12 Sluiting