HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Agendacommissie

Vergadering Agendacommissie 16-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Collegekamer gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Rondvraag

4 Vaststelling besluitenlijst vergadering van 19 januari 2015

5 Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 3 maart 2015

Bijgevoegde documenten

6 Concept-agenda raadsvergadering d.d. 17 maart 2015

Bijgevoegde documenten

7 Bestuurlijke Termijnagenda

Bijgevoegde documenten

8 Notitie tijdelijke vergaderruimte e.d.

9 Uitnodiging regiobijeenkomst Sterk Bestuur Gelderland d.d. 4 maart 2015

10 Bevoegdheden agendacommissie en reikwijdte van haar besluiten

11 Sluiting