HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 13-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gebouw Elim, Landstraat 20 te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 08-04-2016.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling / Mogelijkheid tot toevoegen agendapunten

3 Besluitenlijst van de vergadering d.d. 2 februari 2015

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken / stukken ter kennisname

Bijgevoegde documenten

5 Herbestemming voormalige knopenfabriek Misterstraat 39 te Bredevoort

Bijgevoegde documenten

6 Tuunterweg 2

Bijgevoegde documenten

7 70 jaar bevrijding

8 Gemaakt in Gelderland

Bijgevoegde documenten

9 Open Monumentendag 12 en 13 september 2015

Bijgevoegde documenten

10 Onderzoek rendement cultuur en erfgoed in de Achterhoek

Bijgevoegde documenten

11 Jaarverslag 2014

Bijgevoegde documenten

12 Overdracht taken dhr. Van Bleek

13 Rondvraag

14 Sluiting

Inspraak

U kunt, als u dat wilt, over deze ondrewerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.