HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 23-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gebouw Elim, Landstraat 20 te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 16-11-2016.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling / Mogelijkheid tot toevoegen agendapunten

3 Besluitenlijst van de vergadering d.d. 07 september 2015

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken / stukken ter kennisname

5 Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2015

Bijgevoegde documenten

6 Nominatie Bredevoort voor Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2016

Bijgevoegde documenten

7 Voordracht van gemeente Aalten door Erfgoedvereniging Heemschut voor de Gouden Terebinth

8 Terugkoppeling Erfgoedbijeenkomst gemeenten Winterswijk, Oost-Gelre, Aalten gehouden op 2 november 2015.

9 Open Monumentendag 2016

Bijgevoegde documenten

10 250 jaar rijksgrens

11 Rondvraag

12 Sluiting