HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 04-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. W. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 05-04-2017.

Inspraak

U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 30 maart 2016 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling

3 Rondvraag

4 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015

5 Besluitenlijst van de vergadering d.d. 25 januari 2016

6 Ingekomen stukken/stukken ter kennisname

Bijgevoegde documenten

7 Erfgoedbeleid Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

8 Jaarverslag Commissie Cultureel Erfgoed 2015

Bijgevoegde documenten

9 Uitkomsten Regionaal batenonderzoek 'Gouden in handen'

10 Stand van zaken nominatie Bredevoort voor Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2016

11 Stand van zaken St. Bernardus Bredevoort

12 Sluiting