HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 19-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. W. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 19-09-2017.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling

3 Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 27 juni 2016

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken / stukken ter kennisname

5 Erfgoedbeleid 2017-2020 Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

6 Stand van zaken Aaltense kerken PKN

7 Cultuurhistorische grensroute Aalten-Winterswijk (TRAP-route) in voorbereiding

Bijgevoegde documenten

8 Terugblik Open Monumentendag 2016

Bijgevoegde documenten

9 Toesturen stukken naar CCE

10 Sluiting