HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 27-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Elim te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. W. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 27-06-2017.

Inspraak

U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 22 juni 2016 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling

3 Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 04 april 2016

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken / stukken ter kennisname

5 Stand van zaken Provinciaal beleid Cultuur en Erfgoed

Bijgevoegde documenten

6 Erfgoedbeleid Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

7 Aaltense inbreng expositie in Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, ‘Archeologie uit uw achtertuin’

8 Erfgoedwet

9 Erfgoedmonitor Erfgoedinspectie 2015-2016

Bijgevoegde documenten

10 Open Monumentendag

Bijgevoegde documenten

11 Stand van zaken proces bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting