HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 26-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Aalten
Tijd:14:00-17:00
Voorzitter:Dhr. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 16-06-2018.

Inspraak
U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie.

De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 21 juni 2017 tijdens kantooruren bij het Klanten Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Hofstraat 8 te Aalten ter inzage.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda vaststelling

3 Besprekingsverslag van de vergadering d.d. 10 april 2017

Bijgevoegde documenten

4 Ingekomen stukken/stukken ter kennisname

5 Zonnepanelen RK kerk Dijkstraat 11 te Aalten

6 Duurzame energie in combinatie met erfgoed en landschap

7 Actualisatie deel redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten

8 Beschrijving Hogestraat 28 (achterhuisje)

9 Open Monumentendag 2017

10 Besluitvorming college Erfgoedprijs 2017

Bijgevoegde documenten

11 Werkweek RCE

12 Rondvraag

13 Afscheid Mathijs Witte

14 Sluiting