HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed

Vergadering Commissie Cultureel Erfgoed 02-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Collegekamer, Markt 7 te Aalten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dhr. Doodeheefver
Dit item is verlopen op 28-01-2016.

Agendapunten

1 Opening

2 Agenda Vaststelling / Mogelijkheid tot toevoegen agendapunten

3 Besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2014

4 Ingekomen stukken / stukken ter kennisname

Bijgevoegde documenten

5 Aanbouw gemeentehuis Markt

6 Hofstraat, restaureren van bestaande bebouwing en het realiseren van een commerciƫle ruimte

Bijgevoegde documenten

7 Bestemmingsplan Landelijk gebied, stand van zaken / Beunkdijk 13

Bijgevoegde documenten

8 Aanpassing Erfgoed Verordening en aanpassing Verordening Commissie Cultureel Erfgoed

9 70 jaar bevrijding

10 Concept jaarverslag CCE

11 Rondvraag

12 Sluiting

Inspraak

U kunt, als u dat wilt, over deze onderwerpen het woord voeren. Dit kunt u van te voren kenbaar maken aan de voorzitter van de commissie. De stukken voor deze vergadering liggen vanaf woensdag 28 januari 2015, tijdens kantooruren, ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Hofstraat 8 te Aalten.