HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 07-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Partycentrum 't Noorden te Aalten
Tijd:16:00-17:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op donderdag 7 april a.s. wordt een buitengewone vergadering van de gemeenteraad gehouden in Partycentrum ’t Noorden, Lichtenvoordestraatweg 44, 7121 EA Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 16.00 uur. U bent van harte welkom.

Bij deze vergadering is aanwezig de heer C.G.A. Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland.

Geen inspreekmogelijkheid.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agendapunten

1 Opening

Bespreekstukken

2a Sterk Bestuur/ Intergemeentelijke Samenwerking

2b Werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en bereikbaar

2c Opvang van statushouders/woningcontingent

3 Sluiting

Na afloop van de vergadering zal het bezoek van de Commissiaris van de Koning aan Aalten informeel worden afgesloten met een hapje en een drankje.