HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Partycentrum 't Noorden te Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op woensdag 15 juni a.s. vergadert de gemeenteraad in de grote zaal van Partycentrum ’t Noorden, Lichtenvoordesestraatweg 44 te Aalten. Deze vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent van harte welkom.

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tijdens kantooruren tot en met dinsdag 14 juni ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Behandeling Rapport BING "Rapportage Gemeente Aalten"

Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft in opdracht van burgemeester Berghoef een feitenonderzoek uitgevoerd naar vermeende integriteitsschendingen door twee wethouders binnen het college van de gemeente Aalten. BING heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapport. Het betreffende rapport is door burgemeester Berghoef aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt het rapport tijdens deze raadsvergadering.

3 Sluiting