HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 23-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Partycentrum 't Noorden te Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Op dinsdag 23 augustus vergadert de gemeenteraad.
De vergadering vindt plaats in Partycentrum ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 te Aalten, is openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent voor deze raadsvergadering van harte welkom.

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

Meer informatie over de vergaderingen.

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot 22 augustus ter inzage bij de griffie, Hofstraat 8 in Aalten.

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Voordracht beoogd wethouder door en namens de fractie van het CDA ter invulling van de tussentijds ontstane vacature

4 Voorstel tot instellen van een commissie voor het onderzoeken van de overgelegde documenten en benoeming van de heer G.J.M Nijland als wethouder

5 Benoeming/stemming over kandidaat-wethouder de heer G.J.M. Nijland

6 Beëdiging van de heer Nijland

7 Voorstel tot verlenen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan beoogd wethouder G.J.M. Nijland

8 Sluiting