HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 27-03-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Dinsdag 27 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bestuurscentrum).

U heeft in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune. Ook kunt u deze vergadering live online volgen via www.aalten.nl/online.

Agendapunten

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Dit is de laatste vergadering van de huidige gemeenteraad. Tijdens deze vergadering beslist de raad over de toelating van nieuwe raadsleden en moet de raad een oordeel uitspreken over het verloop van de verkiezingen. Daarna wordt afscheid genomen van deze gemeenteraad.

3 Vaststellen notulen van de raadsvergdering van 20 februari 2018 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden en het proces verbaal van het centraal stembureau Bekijk dit agendapunt online

5 Afscheid van de huidige gemeenteraad Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Na afloop van deze vergadering is er gelegenheid voor de aanwezigen om op informele wijze afscheid te nemen van de raadsleden.