HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 03-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, Markt 7, Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Anton Stapelkamp

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Vragenuurtje

4 Voorstel tot benoemen van de voorzitters van de Rondetafelgesprekken

5 Voorstel tot instellen vaste commissie voor onderzoek geloofsbrieven

6 Sluiting