HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 23-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Aalten
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling van de agenda.

Bijgevoegde documenten

4a Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 9 maart 2010.

Bijgevoegde documenten

4b Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 11 maart 2010.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot beëdiging van leden en plv-leden van rondetafelgesprekken die geen raadslid zijn.

6 Voorstel tot benoemen leden en plv-leden rondetafelgesprekken.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel tot benoemen voorzitters van de rondetafelgesprekken.

Bijgevoegde documenten

8 Voorstel tot benoemen van leden van de werkgroep financiën.

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting

 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune

Meer informatie over de vergaderingen.
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, liggen tot 22 maart a.s. ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten. Over het inzien buiten deze uren kunt u desgewenst een afspraak maken.