HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 27-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda.

3 Voorstel kennis te nemen van het coalitieprogramma op hoofdlijnen 2010-2014.

4a Benoeming nieuwe wethouders.

Bijgevoegde documenten

4b Voorstel tot verlenen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van beoogd wethouder T.M.M. Kok.

Bijgevoegde documenten

5 Be√ędiging nieuwe wethouders.

6 Onderzoek geloofsbrieven/toelating nieuwe raadsleden.

Bijgevoegde documenten

7 Be√ędiging nieuwe raadsleden.

7a Voorstel tot benoemen leden Internationale adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente Aalten.

Bijgevoegde documenten

7b Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Achterhoek.

7c Afscheid wethouders

8 Sluiting