HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 03-03-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal gemeentehuis.
Tijd:16:15
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

0 Algemeen

Dit is een buitengewone openbare vergadering van de gemeenteraad.
Bij deze vergadering is aanwezig de heer C.G.A. Cornielje, Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, vergezeld van de heer drs. A. van Hout, chef van het Kabinet van de Commissaris en de heer drs. P. Rijzinga, beleidsmedewerker Kabinet.

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Bespreking met de Commissaris van o.a. de volgende onderwerpen.

2a Bereikbaarheid Achterhoek.

1. Aansluiting A15

2. Doortrekking A18.

3. Dubbelspoor Winterswijk-Zevenaar

4. 80 km wegen.

2b Zorg, Welzijn en Jeugd.

Aandacht voor de drie grote decentralisatieprocessen Jeugdzorg, AWBZ en arbeidsmarkt en de gevolgen daarvan voor de sociale samenhang.

3 Sluiting