HOME  |  Bestuur en organisatie  |  Agenda's vergaderingen  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 09-03-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Berghoef

Agendapunten

1 Opening

2 Vragenuur

4 Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 16 februari 2010.

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven van nieuwe raadsleden en het proces-verbaal van het centraal stembureau.

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Winterswijksestraat 61, kern Bredevoort.

7 Interpellatiedebat over uitlatingen college in de pers.

Bijgevoegde documenten

8 Afscheid raad.

9 Sluinting